Lokaty bankowe – ranking najlepszych lokat –

Skorzystaj z rankingu lokat bankowych i wybierz najlepszą ofertę. Otwórz lokatę online i bezpiecznie oszczędzaj pieniądze

Oferta sponsorowana
VeloBank logo
icon_gift icon   Oferta promocyjna

Oprocentowanie:

Oprocentowanie

Promocja „Lokata na Nowe Środki” (edycja 15/2023) trwa od 1.12.2023 r. do 12.12.2023 r. Możesz założyć z Nowych Środków lokatę (po 1 na każdy okres) do 150 000 zł z oprocentowaniem promocyjnym w skali roku: 5,8% na 2 miesiące, 6% na 3 miesiące i 5% na 6 miesięcy. Minimalna kwota lokaty z oprocentowaniem promocyjnym 5 000 zł (w naszych placówkach), 1 000 zł (w bankowości internetowej, mobilnej, przez infolinię lub naszą stronę internetową). Nowe Środki to nadwyżka środków pieniężnych ulokowanych przez Ciebie w dniu wpływu środków na lokatę, w stosunku do stanu środków pieniężnych na koniec 29.11.2023 r. Aby skorzystać z promocji, wyraź zgody marketingowe.

Szczegółowe warunki ofert znajdziesz w Regulaminie promocji/oferty specjalnej. Regulaminy, opłaty i prowizje dostępne na velobank.pl oraz w placówkach.

Produkt oferuje VeloBank S.A.

Okres trwania lokaty:

Maksymalna kwota

Stałe oprocentowanie 8% w skali roku do 300 tys. zł oraz 6% w skali roku dla nadwyżki od 300 tys. zł do 400 tys. zł przez 3 miesiące.

Kwota lokaty:

Złóż wniosek

Atuty oferty
Zwróć uwagę na
Santander Consumer Bank logo

Oprocentowanie:

Oprocentowanie

Oprocentowanie oszczędności uzależnione jest od okresu lokaty. Jeżeli założysz lokatę na:

 • 1 miesiąc oprocentowanie wyniesie 2,00% w skali roku
 • 3 miesiące oprocentowanie wyniesie 5,00% w skali roku
 • 4 miesiące oprocentowanie wyniesie 5,00% w skali roku
 • 6 miesięcy oprocentowanie wyniesie 5,00% w skali roku
 • 12 miesięcy oprocentowanie wyniesie 4,50% w skali roku
 • 24 miesiące oprocentowanie wyniesie 4,00% w skali roku
 • 36 miesięcy oprocentowanie wyniesie 4,00% w skali roku

Okres trwania lokaty:

Maksymalna kwota

Stałe oprocentowanie 8% w skali roku do 300 tys. zł oraz 6% w skali roku dla nadwyżki od 300 tys. zł do 400 tys. zł przez 3 miesiące.

Kwota lokaty:

Złóż wniosek

Atuty oferty
Zwróć uwagę na

Najprościej o finansach – lokaty artykuły i porady

Najlepsze promocje znikają po kilku godzinach.

Zapisz się na naszą listę priorytetową, a otrzymasz powiadomienie o nich jako pierwszy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są lokaty bankowe? - Podstawowe informacje

Lokaty bankowe należą do produktów depozytowych, które umożliwiają klientom deponowanie środków finansowych na określony czas i oprocentowanie. Klient inwestuje swoje pieniądze w wybrane lokaty, a bank, w zamian za zablokowanie tych środków na określony czas, oferuje wynagrodzenie w postaci określonego procentu od kwoty depozytu. Lokata stanowi umowę między bankiem a klientem, na mocy której klient powierza bankowi określoną sumę pieniędzy na ustalony okres, a w zamian otrzymuje odsetki naliczane według ustalonej stopy procentowej.

Jest to jedna z najbezpieczniejszych metod pomnażania kapitału, ponieważ lokaty są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Po zakończeniu okresu lokaty bank wypłaca klientowi zdeponowane środki powiększone o należne odsetki. Jednak przed wypłatą, odsetki są pomniejszane o obowiązkowy podatek od zysków kapitałowych, znany jako podatek Belki.

Co wpływa na oprocentowanie lokat?

Oprocentowanie środków finansowych zdeponowanych na lokatach stanowi dla klienta wynagrodzenie za czas, w którym nie ma dostępu do powierzonych bankowi pieniędzy. Ważne jest zrozumienie sposobu obliczania oprocentowania depozytu. Zawsze jest ono podawane w skali roku. Na przykład, jeśli lokata na kwotę 1000 zł ma oprocentowanie 2%, to po 12 miesiącach trwania depozytu klient otrzyma 20 zł odsetek, które zostaną pomniejszone o podatek Belki. Dla lokaty na pół roku wyniesie to 10 zł odsetek, a dla lokaty na kwartał – 5 zł.

Wysokość oprocentowania lokat bankowych zależy przede wszystkim od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, działającą przy Narodowym Banku Polskim. Gdy Rada Polityki Pieniężnej ustala niski poziom stóp procentowych, przekłada się to na niższe stawki oferowane przez banki na lokatach.

Jakie są rodzaje lokat?

Istnieje szeroki wybór różnych typów lokat bankowych, które różnią się pod względem czasu trwania, oprocentowania, sposobu założenia oraz opcji odnawiania depozytu.

Jeśli chodzi o czas trwania, można wyróżnić krótkoterminowe i długoterminowe lokaty bankowe, takie jak 1-dniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne itp.

Oprocentowanie stanowi kolejny ważny czynnik, który pozwala rozróżnić lokaty o stałym oprocentowaniu (najbardziej popularne) oraz lokaty o zmiennym oprocentowaniu, gdzie wysokość odsetek zależy od określonego wskaźnika ekonomicznego, na przykład WIBOR(R).

Pod względem sposobu zakładania lokat można wyróżnić standardowe lokaty, które są zakładane w oddziałach banku, oraz lokaty internetowe lub mobilne, które można założyć online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Lokaty można również podzielić na odnawialne, które automatycznie odnawiają się po zakończeniu okresu trwania, oraz nieodnawialne, które nie podlegają automatycznemu odnowieniu i wymagają interwencji klienta w celu przedłużenia depozytu.

Czy trzymanie pieniędzy na lokatach jest bezpieczne?

Lokaty bankowe są jednym z najbezpieczniejszych sposobów pomnażania posiadanych środków finansowych, głównie ze względu na objęcie ich gwarancją przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Dzięki temu mechanizmowi, w przypadku niewypłacalności lub bankructwa banku, deponenci posiadający lokaty w takiej instytucji otrzymają zwrot swoich środków z BFG. Gwarancja ta obejmuje wypłatę środków do równowartości 100 000 euro, zapewniając ochronę kapitału.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest podmiotem mającym na celu gwarantowanie depozytów ulokowanych w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Nie tylko lokaty, ale również konta osobiste i oszczędnościowe osób fizycznych oraz niektóre konta klientów instytucjonalnych są objęte ochroną BFG w przypadku trudności finansowych instytucji bankowych.

Jak szukać najlepszych ofert lokat bankowych?

Znalezienie najkorzystniejszej lokaty bankowej wymaga od klienta analizy dostępnych ofert, które są obecne w danym czasie. W celu ułatwienia tego procesu, warto skorzystać z rankingów najlepszych lokat bankowych, które grupują propozycje z różnych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Przy poszukiwaniu optymalnej lokaty terminowej zawsze należy zwracać uwagę na wysokość oprocentowania w skali roku, a nie na oprocentowanie w skali np. miesiąca. Również istotne jest dokonanie przeliczenia, ile realnie można uzyskać, deponując środki na konkretnym depozycie.

Najlepsze lokaty bankowe mogą mieć charakter czasowy, ograniczony okresem trwania promocji. Zazwyczaj są one skierowane do nowych klientów, którzy wpłacają nowe środki finansowe do danego banku. Mają one krótki okres trwania i zazwyczaj ustalony maksymalny próg deponowanych środków. W celu dokładnego oszacowania zysków z lokaty, warto skorzystać z kalkulatora lokat, który pomoże obliczyć potencjalne zyski.

Ranking lokat bankowych – jak z niego korzystać?

Ranking lokat jest niezwykle przydatnym narzędziem, jeśli poszukujemy najlepszego produktu bankowego w tej kategorii. Korzystanie z takiego zestawienia jest łatwe i intuicyjne. Ranking zawiera aktualne oferty lokat bankowych, a wysokość oprocentowania w skali roku jest kluczowym kryterium, które wskazuje, która lokata w danej kategorii terminowej przyniesie największą kwotę odsetek.

Podczas korzystania z rankingu lokat bankowych należy wybrać pożądaną kategorię, czy to lokata na 1 miesiąc, 3 miesiące, 12 miesięcy, czy inną. Ranking przedstawia najbardziej korzystne depozyty w danej kategorii. W roku 2023 ranking uwzględnia również ograniczenia i warunki, które musi spełnić klient w celu założenia depozytu w danym banku. Część ofert jest skierowana do nowych klientów lub do tych, którzy są zainteresowani otwarciem konta osobistego w tym samym banku.

Inflacja a lokaty bankowe – możliwe zagrożenie?

Na lokatach bankowych klient otrzymuje zysk w postaci odsetek, które są obliczane od kapitału ulokowanego na depozycie. Należy jednak pamiętać, że te odsetki są pomniejszane o podatek od zysków kapitałowych. Jednocześnie warto zauważyć, że realna wartość pieniądza zmniejsza się wraz z upływem czasu ze względu na inflację. Im wyższa jest inflacja, tym mniejszy jest rzeczywisty zysk generowany przez lokatę bankową.

Przy niskim oprocentowaniu lokat bankowych oszczędzanie w ten sposób może wiązać się z ryzykiem z powodu wysokiej inflacji. Kombinacja niskich zysków i wysokiej inflacji może skutkować tym, że klient w rzeczywistości nie zarobi niczego lub nawet straci na swoich oszczędnościach. Po upływie roku lub dwóch lat, pieniądze z lokaty bankowej mogą pozwolić na zakup mniejszej ilości dóbr niż w momencie podpisywania umowy z bankiem, nawet po uwzględnieniu odsetek.

Czy jest możliwość częściowej wypłaty środków z lokaty?

Podczas zakładania lokaty klient akceptuje określone warunki, takie jak wysokość oprocentowania i czas trwania depozytu. Przez okres obowiązywania umowy z bankiem, parametry lokaty zazwyczaj nie mogą zostać zmienione. W przypadku chęci wypłaty części środków z depozytu, konieczne jest zerwanie istniejącej umowy z bankiem, co wiąże się z utratą dotychczasowych odsetek. Lokata nie działa jak konto oszczędnościowe, dlatego klient nie ma swobodnego dostępu do swoich środków. W większości banków nie ma możliwości wypłacenia części lub wszystkich środków z lokaty przed jej terminem zapadalności, bez utraty części lub wszystkich odsetek. Wydanie polecenia wypłaty części środków z depozytu w trakcie trwania lokaty równoznaczne jest z zerwaniem umowy lokaty.

Założenie lokaty online – jak to zrobić krok po kroku?

Najczęściej lokatę można założyć online, korzystając z serwisu internetowego banku lub platformy bankowości elektronicznej dostępnej dla klientów. Proces zakładania lokaty jest wygodny i intuicyjny. Po wybraniu interesującej nas lokaty, wystarczy kliknąć przycisk „załóż” lub podobny. W rezultacie pojawi się elektroniczny formularz, w którym należy podać informacje dotyczące wysokości depozytu, okresu trwania, waluty oraz dane osobowe klienta (w przypadku, gdy nie korzysta się z własnej bankowości elektronicznej).

Po wysłaniu wniosku online o założenie lokaty na podany adres e-mail klient otrzymuje potwierdzenie wraz z kwotą depozytu oraz numerem rachunku, na który należy dokonać wpłaty. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, depozyt zostaje otwarty automatycznie, a klient może cieszyć się korzyściami z wybranej lokaty. Ten prosty i szybki proces umożliwia założenie lokaty bez konieczności wizyty w oddziale banku.

Czym jest rachunek zintegrowany z kontem osobistym?

Po upływie okresu trwania lokaty, bank oblicza kwotę odsetek, która przysługuje klientowi, uwzględniając podatek, który jest odprowadzany do odpowiedniego urzędu skarbowego. Następnie, kwota depozytu wraz z odsetkami często jest przekazywana na rachunek zintegrowany z kontem osobistym klienta. Ten rachunek jest przeznaczony do zaksięgowania środków po zakończeniu lub zerwaniu lokaty. Ważne jest, że jeden taki rachunek zintegrowany z kontem osobistym może być powiązany z większą liczbą lokat bankowych, które posiada dana osoba. Dzięki temu klient może wygodnie zarządzać swoimi środkami i monitorować zyski z różnych lokat na jednym centralnym rachunku.

Lokata bankowa – co warto o niej wiedzieć?

Lokaty bankowe – na czym polega ta oferta?

Oferta bankowa jest podzielona na dwie główne części: depozytową i kredytową. Depozyty terminowe obejmują różne rodzaje lokat, które umożliwiają bezpieczne oszczędzanie i generowanie odsetek. Zamiast przechowywać pieniądze w domu, można je zdeponować w banku w ramach umowy lokaty. Dzięki temu są one chronione przed kradzieżą, a jednocześnie można czerpać korzyści z naliczanych odsetek. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią ofertę i określić dogodny okres trwania depozytu. Zobacz, jakie rodzaje lokat oferują banki i dla kogo są one przeznaczone.

Lokata jest produktem oszczędnościowym i depozytowym, oferowanym przez instytucje bankowe. Polega na zawarciu umowy między klientem a wybranym bankiem, w której klient przekazuje określoną ilość środków pieniężnych na wybrany okres. W zamian bank zobowiązuje się do wypłaty odpowiednich odsetek, które są naliczane zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem.

Należy podkreślić, że celem lokaty jest oszczędzanie, a nie inwestowanie. Głównym celem jest ochrona kapitału.

Oferta lokat bankowych jest bardzo szeroka, dzięki czemu każdy klient ma szansę znaleźć odpowiednią lokatę. Ranking lokat, prezentujący aktualne propozycje, może pomóc w dokonaniu trafnego wyboru.

Jak działają lokaty bankowe?

Kiedy decydujesz się na założenie lokaty bankowej, wpłacasz określoną sumę pieniędzy na wskazane konto, a instytucja bankowa przyjmuje je w depozyt na określony procent. Po zakończeniu ustalonego okresu umownego, bank wypłaca Ci cały zdeponowany kapitał wraz z naliczonymi odsetkami. Odsetki stanowią wynagrodzenie, które otrzymujesz od banku za to, że pozwoliłeś mu obracać swoimi środkami przez określony czas.

Przed wypłatą odsetek bank nalicza i pobiera od nich obowiązkowy podatek od zysków kapitałowych, który wynosi 19%. Ten podatek, nazywany również podatkiem Belki, nie wymaga od Ciebie indywidualnego rozliczenia. To bank samodzielnie zajmuje się odprowadzaniem podatku.

Czasami zdarza się, że bank przed podpisaniem umowy o lokatę stawia warunek otwarcia osobistego konta w tej samej instytucji. Jeśli nie jesteś zainteresowany taką opcją, możesz poszukać ofert lokat bez konieczności zakładania konta osobistego, korzystając z rankingów.

Jeśli chcesz samodzielnie obliczyć zysk z lokaty, zwróć uwagę, że niezależnie od okresu trwania depozytu, oprocentowanie zawsze jest podawane w skali roku. Po odliczeniu odsetek podatku, pieniądze z lokaty wraz z Twoim zyskiem zostaną przelane na wskazane konto.

Od czego zależy oprocentowanie lokaty bankowej?

Skoro już mówimy o oprocentowaniu lokat bankowych i sposobie jego naliczania, warto zrozumieć, jakie czynniki wpływają na jego wysokość i jak to przekłada się na Twoje ostateczne zyski.

Oprocentowanie lokat bankowych może być ustalone na stałym poziomie lub zmienne w zależności od określonych czynników. Ważne jest również pamiętać, że nie otrzymasz całej kwoty odsetek obliczonych na podstawie zdeponowanego kapitału, ponieważ Twój zysk zostanie pomniejszony o podatek, który musisz odprowadzić do fiskusa. Należy mieć świadomość, że nie ma możliwości uniknięcia opodatkowania od lokat.

Czym jest kapitalizacja odsetek lokaty bankowej?

W ofercie lokat warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania w skali roku, ale również na kwestię kapitalizacji. Kapitalizacja odgrywa istotną rolę dla Twojego przyszłego zysku, szczególnie jeśli zakładasz długoterminowy depozyt. Chodzi tu o częstotliwość doliczania odsetek do środków na lokacie.

Obecnie większość depozytów ma jednokrotną kapitalizację, która następuje na koniec okresu umowy. Wtedy doliczane są odsetki i wypłacane razem z kapitałem. Jednak taka opcja nie jest najbardziej korzystna dla klienta.

Jakie mamy rodzaje lokat bankowych?

W ofercie bankowej dostępne są różnorodne rodzaje lokat. Wśród nich znajdują się depozyty terminowe, zarówno złotowe, jak i walutowe. Możemy również wyróżnić lokaty rentierskie, które wypłacają odsetki po określonym okresie kapitalizacji, oraz lokaty strukturyzowane, które oferują potencjalnie wyższy zysk w porównaniu do tradycyjnych lokat, ale wiążą się również z wyższym ryzykiem. Zapoznaj się z charakterystyką poszczególnych rodzajów depozytów.

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe są popularnym wyborem klientów i stanowią klasyczny depozyt bankowy. Mechanizm działania tej usługi jest prosty – oddajesz swoje pieniądze wybranej instytucji finansowej na określony termin i otrzymujesz ustaloną stopę oprocentowania. Zazwyczaj oprocentowanie jest stałe, a bank wypłaca ci całą wpłaconą kwotę z dodanymi odsetkami po odliczeniu podatku. W większości przypadków umowa lokaty terminowej obejmuje klauzulę, która karze za jej przedterminowe zerwanie, co może skutkować utratą wszystkich wcześniej wypracowanych odsetek.

Najpopularniejsze rodzaje lokat terminowych to:

 • Lokaty jednodniowe (overnight)
 • Lokaty miesięczne
 • Lokaty kwartalne (na 3 miesiące)
 • Lokaty półroczne (na 6 miesięcy)
 • Lokaty roczne (na 12 miesięcy)
 • Lokaty dwuletnie (na 24 miesiące)
 • Lokaty trzyletnie (na 36 miesięcy)

Niektóre banki oferują także niestandardowe lokaty terminowe, na przykład o okresie 9 miesięcy. Jeśli okres depozytu wynosi mniej niż 12 miesięcy, mówimy o lokacie krótkoterminowej. Natomiast powyżej tej granicy banki oferują lokaty długoterminowe.

Lokaty rentierskie i strukturyzowane

Interesującym rodzajem depozytu jest lokata rentierska. Jest to produkt, w którym odsetki nie są kapitalizowane jednorazowo na koniec okresu trwania, ale są naliczane częściej i regularnie wypłacane klientowi. Jest to korzystna oferta, zwłaszcza dla osób dysponujących większymi środkami, ponieważ mogą uzyskać pasywne źródło dochodu.

Warto jednak pamiętać, że banki mogą ustalić minimalny próg dla założenia lokaty rentierskiej, na przykład od 100 do 150 tysięcy złotych. Dodatkowo, konieczne jest przestrzeganie okresu umowy, ponieważ w przeciwnym razie bank może zażądać zwrotu części lub nawet wszystkich naliczonych odsetek.

W ofercie instytucji bankowych można również znaleźć lokatę strukturyzowaną. Ten produkt składa się z dwóch części: standardowej lokaty terminowej i części inwestycyjnej. Dzięki temu lokata ta zapewnia ochronę kapitału oraz możliwość osiągnięcia pożądanego zysku. Określona część wpłaconych środków jest inwestowana w bezpieczne instrumenty finansowe, najczęściej w obligacje Skarbu Państwa, podczas gdy druga część jest inwestowana w ryzykowne instrumenty, które oferują potencjalnie wyższy zysk.

Lokaty tego rodzaju zazwyczaj mają charakter długoterminowy. Po zakończeniu umowy klient otrzymuje gwarantowany kapitał powiększony o potencjalne odsetki, które nie są jednak gwarantowane w żaden sposób.

Lokaty walutowe

Większość lokat bankowych jest otwierana w polskich złotych, jednak banki umożliwiają również oszczędzanie w różnych walutach obcych. Służą do tego specjalne lokaty walutowe, takie jak euro, dolar amerykański, funt brytyjski czy frank szwajcarski. Depozyty walutowe są głównie skierowane do klientów, którzy generują dochody w walutach obcych. Wiele osób decyduje się na lokaty w euro. Warto jednak wiedzieć, że niskie stopy procentowe utrzymywane przez Europejski Bank Centralny sprawiają, że zyski z tego rodzaju depozytów są z reguły symboliczne.

Jak wybrać najlepszą lokatę bankową? Ranking lokat

Jeśli masz oszczędności i nie chcesz trzymać ich w domu, warto zainteresować się aktualnym rankingiem lokat bankowych. Sprawdź nie tylko banki oferujące najwyższe oprocentowanie, ale również informacje dotyczące kapitalizacji odsetek.

Ranking lokat uwzględnia również okres, na jaki powinieneś zdeponować swoje środki, aby osiągnąć określony zysk. Oczywiście wysokość oprocentowania jest ważna, ale warto również rozważyć minimalną i maksymalną kwotę, jaką możesz zdeponować, oraz konsekwencje związane z wcześniejszym zerwaniem umowy przed terminem.

Warto zwrócić uwagę na lokaty, które nie wymagają dodatkowych produktów bankowych. Często banki proponują korzystne lokaty, ale warunkiem ich założenia jest otwarcie osobistego konta w tej samej instytucji. Ranking pomoże Ci znaleźć najlepsze depozyty oferowane przez różne polskie banki.

Lokata bankowa w PKO BP

Szeroką ofertę lokat posiada PKO BP, która może zaoferować najlepszą lokatę. W ramach ich oferty dostępne są różne rodzaje lokat bankowych na rok 2023. Można wyróżnić m.in. lokatę mobilną, którą można założyć poprzez aplikację IKO na telefonie, Lokatę 60+ o okresie trwania 24 miesięcy, oraz lokatę skierowaną do nowych klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej. PKO BP oferuje również depozyty dla nowych środków oraz tradycyjne lokaty terminowe na okresy 3, 6 i 12 miesięcy. W przypadku ofert promocyjnych, najkorzystniejsze lokaty bankowe w PKO BP zwykle nie są odnawialne.

Lokata bankowa w Santander Bank Polska

Podobnie jak w przypadku innych banków w Polsce, Santander Bank Polska posiada swoje miejsce w rankingu lokat terminowych. Bank ten oferuje również lokaty mobilne, które można łatwo założyć przez telefon, bez konieczności odwiedzania placówki bankowej.

Santander Bank Polska ma w swojej ofercie także lokaty terminowe, które są dostosowane do potrzeb klienta pod względem okresu oszczędzania. Klienci mogą wybrać okres 3, 6 lub 12 miesięcy. Zazwyczaj obowiązuje stałe oprocentowanie w skali roku.

Dla niektórych klientów, zwłaszcza tych posiadających większe oszczędności, Santander Bank Polska oferuje najlepszą lokatę – negocjowaną. W przypadku tej lokaty okres oszczędzania jest ustalany indywidualnie, a oprocentowanie podlega negocjacjom z bankiem. Lokata może być założona w polskich złotych (PLN), euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD), funtach brytyjskich (GBP) lub frankach szwajcarskich (CHF), przy czym bank ustala minimalną kwotę środków, od której można rozpocząć negocjacje dotyczące parametrów depozytu. W rankingu można również znaleźć lokaty walutowe w Santander Bank Polska, w dolarach amerykańskich (USD) na okres 6 lub 12 miesięcy.

Lokata bankowa w Inbanku

Inbank oferuje szeroki wybór atrakcyjnych lokat bankowych. Charakteryzują się one wysokim oprocentowaniem, a jednocześnie klient nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby z nich skorzystać. Ważne jest również to, że lokaty założone w Inbanku są objęte gwarancją estońskiego funduszu gwarancyjnego Tagatisfond, który pełni rolę odpowiednika polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Proces założenia depozytu jest w pełni online, co oznacza, że klient może założyć lokatę bez wychodzenia z domu. Okres trwania lokaty może wynosić od 1 do 60 miesięcy, a minimalna kwota depozytu to 5000 zł, natomiast maksymalna kwota wynosi 50 000 zł.

Jak założyć lokatę bankową? Krok po kroku i online

Jeśli przejrzysz ranking lokat bankowych z 2023 roku, z pewnością zauważysz bank, który w danym czasie oferuje najwyższe oprocentowanie. Jednak najlepsza lokata bankowa powinna przede wszystkim być dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb i wymagań. Każdy ma inne preferencje dotyczące okresu oszczędzania, dlatego ważne jest znalezienie lokaty, która odpowiada Twoim planom finansowym. Niektórzy mogą preferować krótsze terminy, takie jak lokata 3-miesięczna lub półroczna, jeśli spodziewają się potrzeby dostępu do zdeponowanych środków wcześniej.

Jeśli chcesz skorzystać z najlepszej dla siebie lokaty, ranking 2023 pomoże Ci znaleźć bank, który oferuje taką ofertę. Następnie, aby otworzyć pożądany depozyt, postępuj zgodnie z kilkoma prostymi krokami. W większości przypadków można to zrobić online, a poniżej znajdziesz instrukcję:

 1. Wejdź na stronę internetową wybranego banku.
 2. Wybierz konkretną ofertę lokaty.
 3. Wpisz wymagane informacje dotyczące depozytu, takie jak okres trwania i kwota deponowanych środków.
 4. Wpisz dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer PESEL, numer dowodu tożsamości oraz adres korespondencyjny.
 5. Potwierdź swoją tożsamość – banki stosują różne metody weryfikacji, na przykład poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego.
 6. Otrzymaj i zaakceptuj umowę o lokatę z wybranym bankiem.
 7. Dokonaj przelewu na wskazany numer rachunku bankowego, zdeponuj kwotę lokaty i rozpocznij oszczędzanie.

Obecnie łatwo otworzyć lokatę oszczędnościową za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej swojego banku. Jeśli wolisz, możesz także odwiedzić wybraną placówkę bankową i otworzyć wybraną lokatę osobiście.

Lokata bankowa a podatek Belki – co warto wiedzieć?

Jak już wspomniano, niezależnie od rodzaju wybranej lokaty, oprocentowania i czasu trwania, zysk z takiego depozytu podlega opodatkowaniu. Jest to podatek Belki, który stanowi daninę od zysków kapitałowych. Nazwa pochodzi od byłego ministra Marka Belki, a wprowadzony został w 2002 roku. Obecnie wynosi on 19% kwoty dochodu.

Nie musisz się martwić terminami płatności podatku Belki ani samodzielnym odprowadzaniem go do urzędu skarbowego. Bank, w którym otwierasz lokatę terminową, zajmie się tym wszystkim w Twoim imieniu.

Podatek od zysków kapitałowych rzeczywiście zmniejsza Twoje zyski z lokaty. Jeśli zakładasz lokatę na 6 miesięcy, oprocentowaną na poziomie 6% w skali roku, na kwotę 100 000 zł, to samych odsetek obliczonych na koniec okresu trwania lokaty wyniesie: 0,06 × 100 000 zł/2 = 3000 zł. Należy jednak odjąć od tego kwotę podatku Belki: 3000 zł – 3000 zł × 19% = 2430 zł. W opisanym przypadku aż 570 zł to podatek, który zostanie odprowadzony przez bank do urzędu skarbowego.

Czym różni się lokata bankowa od konta oszczędnościowego?

Zarówno lokaty terminowe, jak i konta oszczędnościowe mają ten sam cel – bezpieczne oszczędzanie zarówno na dłuższą, jak i krótszą metę. Pomimo tego, że oba produkty finansowe zapewniają ochronę środków przed utratą lub znaczącą deprecjacją, różnią się znacząco pod względem strukturalnym.

Lokata bankowa jest zakładana na określony czas, w trakcie którego blokujesz swoje oszczędności. Po upływie tego okresu, naliczane są odsetki, które wraz z kapitałem są wypłacane na wskazane konto bankowe.

W przypadku kont oszczędnościowych jest inaczej. Zakładasz konto bankowe o wyższym oprocentowaniu niż na koncie osobistym. Masz ograniczony dostęp do środków, ale możesz wypłacić część z nich w trakcie trwania umowy bez ryzyka utraty części lub wszystkich wypracowanych odsetek. Konto to można prowadzić bezterminowo, a bank umożliwia kilka wypłat bez pobierania prowizji. Możesz również dokonać wpłaty na konto w dowolnym momencie, co zwiększa kapitał, od którego naliczane są odsetki.

Konto oszczędnościowe pozwala na niewielki, ale stały zysk, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do środków przez cały czas. Z kolei lokata wymaga pamiętania o tym, że przez pewien okres nie będziesz miał pełnego dostępu do swoich środków. Jednak zazwyczaj depozyty mają wyższe oprocentowanie niż konta oszczędnościowe.

Czy warto ulokować oszczędności na lokacie bankowej?

Jeśli wiesz, że nie będziesz potrzebował pewnej sumy pieniędzy przez określony czas, na przykład ze względu na oszczędzanie na mieszkanie, i chcesz zarówno zachować wartość tych środków, jak i wypracować zysk, rozważ założenie lokaty bankowej. Dzięki temu możesz dostosować okres trwania depozytu do swoich własnych potrzeb. Sprawdź ranking lokat z 2023 roku i wybierz tę, która zapewni Ci największy zysk.